Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny Bilfinger SE, předního světového poskytovatele průmyslových služeb ve výstavbě a údržbě průmyslových a energetických zařízení.

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení, zaměstnává více než 800 kmenových zaměstnanců po celé České republice, obrat převyšuje 1,5 miliardy Kč.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, ÚDRŽBA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zajišťujeme služby v průběhu celého životního cyklu výrobních zařízení – od přípravné fáze, konstrukce, přes výrobu strojních částí, uvedení do provozu až po dlouhodobou komplexní údržbu a modernizaci.

 

ivud

ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Díky moderním technologiím a postupům, které nabízíme, můžete ušetřit výrazné náklady na údržbu, opravy a provoz výrobních zařízení, minimalizovat výskyt poruch a zkrátit čas případné odstávky zařízení.

 

Úspora nákladů na výrobu nových dílů

Snížení poruchovosti zařízení

Prodloužení životnosti díky moderním technologiím

Úspora energie, zajištění optimálních provozních podmínek

Zkrácení času montáže a demontáže, řešení na míru

Využití široké nabídky vozidel v případě zvýšené potřeby

Snížení rizik při manipulaci v průmyslovém prostředí

 

DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST A KVALITU

 

http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264273hseq_seda.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/949517hseq_h.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/308383hseq_s.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/948144hseq_e.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/636819hseq_q.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/663323hseq_seda.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/894503hseq_modra.jpglink
HSEQ | Certifikace HSEQ | Certifikace
Health | Zdraví

Zdraví je největší bohatství. Proto cítíme v této oblasti zvláštní odpovědnost.

Safety | Bezpečnost

Pouze bezpečná práce je dobrá práce. Proto se zavazujeme k dodržování mezinárodně uznaných bezpečnostních standardů.

Environment | Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je povinností. Není to pro nás jen proklamace, zcela pragmaticky se zaměřujeme na cíle jako je ochrana zdrojů a energetická účinnost.

Quality | Kvalita

BIS ručí za kvalitu. Rozumí se samo sebou, že operativní společnosti vyřizují své objednávky v termínu a v souladu s požadovanými prováděcími normami.

 

 

SPOLEČNĚ K NEJLEPŠÍMU ŘEŠENÍ

 

Společně | jednáme

a pracujeme pružně jako středně velká firma, s finanční sílou koncernu.

Společně | myslíme

a hledáme řešení, abychom byli svým zákazníkům skutečně nápomocní.

Společně | pracujeme

protože i jednotlivec bude mít podíl na našem úspěchu.

Společně | tvoříme

abychom jako úspěšná firma i nadále udávali trendy na trhu.

http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7585204all.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/555300jedname.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/215301myslime.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/541842pracujeme.jpglink
http://www.bisczech.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/913977tvorime.jpglink

 

 

 


 

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

eu_esf_opz

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich odborných kompetencí, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005169, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005169

Název projektu: „Vzdělávání zaměstnanců“

Koncepční vzdělávání zaměstnanců společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem je zkvalitnění, zefektivnění a následná aplikace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o., které zajistí posílení jejich adaptability v rámci podniku, zvýšení kvalifikace a napomůže udržitelnosti zaměstnanců na trhu práce.