Author Archives:  kudlickova

Naše zkušebna NDT nově nabízí počítačovou radiografii

V oblasti nedestruktivní kontroly materiálů (NDT) jsme se posunuli opět dál a nově nabízíme zákazníkům počítačovou radiografii (CR).

Read more

Billboardy naší společnosti v novém designu

Od 1. 6. najdete v ul. Valdštejnská v Litvínově a v ul. Rudolická v Mostě novou podobu našich billboardů.

 

Read more

Výměna stavidel

Projekt zahrnuje demontáž starých stávajících šoupat, odsávání usedlin ze spod koryta pomocí vzduchového ejektoru, opracování a sanování povrchu pro montáž a usazení nových stavidel. …

Read more

Ukázka naší práce – Nátěr tanku TK101 a oprava prstence

Představujeme další projekt v režii naší 💛společnosti💙 a pár zajímavostí z něj. Rozloha lešení je téměř 4 tis. m2, …

Read more

Spolupráce mezi BIS Czech s.r.o. a BIS Euromont a.s.

Za účasti obou společností proběhla „Výměna kluzného uložení a chladové izolace potrubí CO2“ pro Linde Gas a.s. v Záluží.

Read more

Montáž a demontáž reaktoru

Zaměstnanci naší společnosti realizovali v areálu Spolchemie Ústí nad Labem demontáž stávajícího reaktoru R801 o váze 12 t, úpravu ocelových konstrukcí a montáž reaktoru R801 o váze 15 t.

Read more

BIS Czech pomáhá

Náročné dny zaměstnanců Chirurgického oddělení jednotky intenzivní péče v mostecké nemocnici bohužel stále nekončí, proto jsme je opět podpořili nákupem občerstvení.

Read more

Komplikovaných výzev se nebojíme

Důkazem je dokončená rekonstrukce zateplené, provětrávané fasády gymnázia Na Vítězné pláni v Praze, kterou realizovala naše DIVIZE IZOLACE A NÁTĚRY. …

Read more

Václava Řezáče 313,
43401 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602