Pro veřejnost Podporujeme

Podporujeme

Jako významná a dlouhodobě úspěšně se rozvíjející firma chceme přispět také k rozvoji našeho regionu.

Podporujeme proto řadu aktivit v oblasti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití. S cílem pomoci také těm méně šťastným přispíváme na vybrané charitativní projekty.

Vzdělávání »

Dlouhodobě spolupracujeme se Střední školou technickou Most, kde podporujeme studenty v průběhu získávání kvalifikace v učebních oborech Strojař a Potrubář a nabízíme jim zaměstnání v naší společnosti po ukončení školního vzdělání.