Pro veřejnost Svářečská škola

Svářečská škola

Nabízíme školení svářečů na několika úrovních, od základního zaškolení po možnost získání oprávnění svářeče dle:

  • ČSN EN 287-1 (evropský svářeč ocelí)
  • ČSN EN 14732 (svářečský operátor)
  • ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4 a 5 (svářeč neocelových kovů)
  • ČSN EN ISO 13585 (pájení)
  • ČSN EN ISO 9606-1 (nová norma pro svářeče ocelí)

Zaškolení svářeče

Nejnižší úroveň vzdělávání, typicky s rozsahem 40 hodin výuky, zahrnující teoretickou a praktickou část zakončenou závěrečnými zkouškami.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní dle požadavku zákazníka):

PETROGEN Zaškolení na řezání a pálení benzinovými párami
ZP 311-2 1.1 (D-G 2)
Zaškolení pro řezání a pálení kyslíkem
ZP 15-2 1.1 (D-E 4)
Zaškolení pro řezání plazmou

 

Základní kurzy

Vzdělávání dle osnov České svářečské společnosti ANB, v rozsahu minimálně 160 hodin.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní dle požadavku zákazníka):

ZK 111 1.1 (Z-E 1)
Základní kurz svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
ZK 135 1.1 (Z-M 1)
Základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu
ZK 141 1.1 (Z-T 3)
Základní kurz svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu
ZK 311 1.1 (Z-G 1)
Základní kurz svařování plamenem

 

Přípravné kurzy pro získání oprávnění svářeče

Nejvyšší úroveň vzdělávání svářeče. Přípravné kurzy pro získání oprávnění svářeče dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4 a 5.

Nejčastěji prováděné svářečské kurzy (ostatní dle požadavku zákazníka):

111 T BW 1.1 B t12,5 D108 PH+PC (H-L045) ss nb Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, pro nelegované materiály s tloušťkou stěny od 5 mm výše a trubek od průměru 54 mm až po plechy, svařováno vertikálně zdola nahoru nebo vodorovně na svislé stěně.
111 T BW 6 B t12,5 D108 PH+PC (H-L045) ss nb Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, pro nízkolegované materiály vyžadující předehřev a žíhání, ostatní jako předchozí zkouška
111 T BW 8 B t12,5 D108 PH+PC (H-L045) ss nb Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, pro austenitické korozivzdorné materiály, ostatní jako předchozí zkouška.
135 P BW 1.1 S t12 PF ss nb Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování odtavující se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu, pro nelegované materiály s tloušťkou stěny od 3 do 24 mm pro svařování plechů a trubek v poloze vodorovná shora od průměru 150 mm a zdola nahoru od průměru 500 mm. Obdobná zkouška pro austenitické korozivzdorné materiály je místo 1.1 označena 8.
141 T BW 8 S t6 D48 PH+PC (H-L045) ss nb Úřední kurz svářeče pro ruční obloukové svařování neodtavující se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu, pro austenitické korozivzdorné materiály s tloušťkou stěny od 3 do 12 mm a průměry trubek od 25 mm v polohách PH a PC.
311 T BW 1.1 S t4 D48 PH+PC (H-L045) ss nb Kurz pro svařování plamenem.

 

Kurzy pro automatizované svařování

Kurzy svářečů pro automatizované procesy svařování dle ČSN EN ISO 14732 a to především pro metody svařování 121, 135 a 141 a skupiny materiálů 1.1 a 8.

Obnovování oprávnění svářeče

Veškeré svářečské zkoušky je nutné periodicky obnovovat. U zaškolení a základních kurzů je interval platnosti zkoušky stanoven na období dvou let a prodlužuje se doškolením a přezkoušením z bezpečnostních norem.

Zkoušky úředních svářečů s osvědčením dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3, 4 a 5 a jsou platné na období dvou let za předpokladu, že svářeč prokáže, že v rozsahu platnosti uvedené zkoušky svařoval a toto pověřená osoba potvrdí každých šest měsíců do osvědčení o zkoušce svářeče. Zkoušky dle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 14732 platí 3 roky

Průběh školení

Teoretická výuka probíhá v učebně za pomoci audiovizuální techniky s kapacitou 24 frekventantů s možností rozšíření na 36.

Praktická výuka probíhá ve svařovnách rozdělených podle prováděné metody svařování na svařovnu plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a svařovnu elektrickým obloukem v ochranných atmosférách Ar a směsných plynech Ar + CO2.

Významnou součástí procesu výuky svářečů je průběžná a zejména závěrečná kontrola svařovaných vzorků ve zkušebně NDT. NDT není součástí SVŠ.

Zkušebna NDT je akreditovanou zkušební laboratoří č.1236 (ČIA). Kvalifikovaní technici NDT jsou držiteli platných certifikátů vydaných Certifikačním sdružení pro personál-APC po splnění certifikačních požadavků standardů Std-301/E/95, Std-201/E/95 a ČSN EN 473. Ke zkouškám se využívá zejména metoda RT (rentgenový přístroj ERESCO 42 MF - SEIFERT, průmyslové filmy AGFA).