Produkty a služby

Předmět činnosti | Produkty a služby

Naší hlavní činností je komplexní údržba a opravy výrobních technologií, výroba strojních částí technologického zařízení a investiční výstavba v chemickém, energetickém, teplárenském, plynárenském průmyslu a příbuzných odvětvích.

Engineering »

Návrh, vedení a realizace rozsáhlých projektů v průmyslovém prostředí:

 • zpracování prováděcích projektů potrubních systémů
 • zpracování výrobně montážní dokumentace potrubí
 • zpracování projektů pro tlakové zkoušky a olejové proplachy
 • pevnostní a dilatační výpočty potrubních rozvodů
 • návrhy oprav parovodů a jejich částí, výstavba nových
 • návrhy a výroba redukčně chladících stanic
 • výpočty potrubních dílů, např. odlučovače vody a nečistot v parním potrubí
 • dýzy, clony tlakové zámky a podobně
 • zdokumentování reálného stavu potrubí ve výrobních jednotkách
 • návrhy a výpočty kovových tlumičů hluku
 • řízení projektů
 • řízení staveb
 • povolování staveb ve zkráceném řízení

Řešení pro chemický průmysl »

Komplexní, kvalitní, rychlá a nepřetržitá údržba výrobních technologií v chemickém průmyslu:

 • plánování, řízení a realizace odstávkových prací výrobních jednotek
 • preventivní finančně plánovaná údržba
 • sdružené montáže investičních celků
 • montáže, údržba a rekonstrukce rotačních, pístových a speciálních strojů
 • rekonstrukce a opravy tlakových nádob a potrubních systémů
 • střední, generální opravy a likvidace havárií
 • výroba, montáž a opravy pecních systémů
 • opravy a revize průmyslových armatur včetně redukčních a pojistných ventilů
 • údržba a revize zdvihadel

Řešení pro energetický průmysl »

Výstavba, modernizace, renovace a údržba energetických provozů:

Výroba a montáže »

Výroba a montáž strojních dílů, konstrukcí a speciálních zařízení technologických provozů:

 • kusová výroba vyhrazených tlakových zařízení
 • výroba trubkových výměníků, kondenzátorů a výparníků průmyslových chladících a topných jednotek
 • sériová výroba dílů pro zpracovatelské stroje
 • kusová výroba speciálních náhradních dílů pro stroje a zařízení chemického a strojního průmyslu
 • výroba strojních dílů včetně obráběcích prací (NC i CNC obrábění, frézování, soustružení, vrtání, broušení, honování, válcování závitů)
 • výroba ocelových konstrukcí
 • výroba PALL, RIZEL kroužků

Izolace a nátěry »

Návrh, dodávka a realizace technických izolací a protikorozní ochrany:

Lešení »

Návrh a montáž lešení od standardních lešení po unikátní montáže ve složitých technologických rozvodech a speciálních stavbách:

 • navrhování lešení, u náročných a složitých akcí včetně statického výpočtu
 • montáž a domontáž lešení (systémové lešení LAYHER BLITZ, ALLROUND, trubkové lešení)
 • speciální konstrukce lešení pro chemická a energetická zařízení
 • tribuny a pódia pro sportovní a kulturní akce
 • pronájmy lešení
 • školení lešenářů jiných firem
 • speciální zařízení pro přepravu lešení

Technické služby »

Technické zázemí poskytující specializované a podpůrné služby: