Produkty a služby Izolace a nátěry Antikorozní ochrana

Antikorozní ochrana technologických zařízení

Zajišťujeme komplexní činnosti v rámci povrchové úpravy technologických zařízení a prostor:

  • Kompletní nátěry konstrukcí technologických zařízení (potrubí, výměníky atd.) a strojů (čerpadla, turbíny, kompresory atd.)
  • Žárové stříkání - metalizace zinkem a hliníkem pro vyšší životnost povrchů materiálů
  • Speciální nátěry v těžko přístupných místech, ve výšce a nad volnou hloubkou
  • Malování vnitřních a vnějších prostor objektů

Důraz klademe především na maximální antikorozní ochranu zařízení a z toho vyplývající úsporu nákladů na údržbu.

Příprava před nátěry

Příprava povrchu před vlastní aplikací nátěrových hmot výrazně ovlivňuje kvalitu a životnost provedeného nátěru. Většina nátěrových systémů vyžaduje adekvátně zdrsněný povrch podkladu pro získání správné přilnavosti.

Příprava před nátěry je prováděna:

  • Čištěním povrchů klasickou cestou (ruční mechanické)
  • Tryskáním abrazivními materiály
  • Čištěním povrchů oceli a jiného materiálu vysokotlakou vodou

Nátěry zařízení

Nátěry provádíme jednak klasickými syntetickými nátěrovými systémy tuzemských výrobců, jednak, s ohledem na stále rostoucí požadavky na kvalitu a životnost nátěrových systémů, i nátěrovými hmotami od renomovaných firem HEMPEL, SIGMA či TIKKURILA.

Dle přání zákazníka volíme i jiné nátěrové hmoty např. od firem JOTUN, AMERON, PITSBURGH, MBT CEICOTE GmbH, CARBOLINE a další.

Ochrana zařízení metalizací zinkem, hliníkem nebo keramickými povlaky

Tyto metody nabízejí nejúčinnější formu antikorozní ochrany (až 70% vyšší účinnost oproti klasickým nátěrům). Jsou vhodné zejména v prostředí, kde odstávka zařízení v rámci údržby znamená vysoké provozní náklady.

Pro antikorozní ochranu nádob a ocelových konstrukcí využíváme metalizační pistoli pro žárový nástřik zinku a hliníku (variantou jsou zinakor, nikl, měď, mosaz, bronz, molybden). Výhodou této technologie je, že umožňuje provedení nástřiku přímo u zákazníka.

Pro ochranu turbína a potrubí je nejvhodnější ochrana zařízení keramickými povlaky.

Další naší specialitou je sanace betonových částí zařízení a jejich ochrana.