Produkty a služby Lešení Lešenářské práce

Lešenářské práce

Provádíme návrh a montáž lešení od standardních lešení po unikátní montáže ve složitých technologických provozech a speciálních stavbách:

  • Navrhování lešení, u náročných a složitých akcí včetně statického výpočtu
  • Montáž a demontáž lešení
  • Speciální konstrukce lešení pro chemická a energetická zařízení
  • Tribuny a pódia pro sportovní a kulturní akce
  • Pronájmy lešení
  • Školení lešenářů jiných firem

Využíváme především modulové lešení LAYHER a ASSCO, které zajišťuje vysokou efektivnost montážních a demontážních prací, užitnost a bezpečnost.

Výstavba lešení

Pro standardní řešení využíváme systémové lešení LAYHER BLITZ a ASSCO QUADRO, které umožňuje velmi rychlé sestavení bezpečného lešení např. ve stavebnictví.

Pro práce v průmyslu, resp. speciální řešení v rámci výstavnictví a kulturních akcí používáme trubkové lešení a progresivní systémové lešení LAYHER ALLROUND a ASSCO FUTURO. Vzhledem k jednoduchosti a variabilnosti těchto lešení dokážeme velmi rychle a kvalitně „ušít lešení na míru“.

Pomocí těchto dvou druhů lešení jsme schopni lešení přizpůsobit nerůznějším stavebním strukturám, jakými jsou kolony, reaktory, potrubní mosty, ale i historické budovy, kostely, přehradní nádrže apod.

Dostupné kapacity:

  • Lešení systému LAYHER a ASSCO (cca 150 000 m2)
  • Trubkové lešení (cca 40 000 m2)

Prováděné lešenářské práce jsou v souladu s ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN 738107, ČSN 738108, ČSN EN 12810-1, ČSN 12811-1 a dalšími souvisejícími normami.

Zaměstnanci jsou vybaveni moderními pomůckami pro zajištění BOZP, včetně ochranných pomůcek pro prostředí s nebezpečím výbuchu (antistatické a nehořlavé oděvy).

Vybrané reference

ALSTOM Power, s.r.o. Lešenářské práce pro opravu tlakového systému kotle K11 v elektrárně Mělník
Lešenářské práce pro opravu kotle v teplárně Trmice
Lešenářské práce pro opravu cyklonu a spalinovodů v elektrárně Ledvice
Lešenářské práce pro opravu netlakových částí (sušící šachty, svodky paliva, práškové hořáky, práškovody) v elektrárně Počerady
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lešenářské práce pro opravy zařízení, pro plánované i neplánované odstávky provozů a investiční akce
Energetika Kladno, s.r.o. Lešenářské práce pro opravu kotlů K4 a K5 (šoty, spalovací komory, cyklony atd.)
Foster Wheeler Italiana SpA Lešenářské práce pro intenzifikaci polypropylénu v areálu UNIPETROL RPA s.r.o.
Chemoprojekt, a.s. Lešenářské práce pro výstavbu nové jednotky Butadien v Kralupech nad Vltavou
Metrostav a.s. Lešenářské práce pro celkovou výstavbu obchodního centra Central Most
Modřanská potrubní a.s. Lešenářské práce pro obnovu elektrárny Tušimice II
PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s.r.o. Lešenářské práce pro opravu komína v Glanzstoff Lovosice
RRK spol. s r.o. Lešenářské práce pro obnovu elektrárny Tušimice II
Spalovna Malešice Lešenářské práce pro běžnou denní údržbu, pro běžné a generální opravy zařízení, pro plánované i neplánované odstávky provozů a investiční akce
United Energy práv. nástupce, a.s. Lešenářské práce pro běžnou denní údržbu, pro běžné a generální opravy zařízení, pro plánované i neplánované odstávky provozů a investiční akce
UNIPETROL RPA s.r.o. Lešenářské práce pro běžnou denní údržbu, pro běžné a generální opravy zařízení, pro plánované i neplánované odstávky provozů a investiční akce
Reference na Slovensku
Assyx s.r.o. Zateplování a opravy bytových domů a dalších objektů
Belstav Praha s.r.o. Zateplování a opravy bytových domů a dalších objektů
Istrochem Explosives a.s. Rekonstrukce bývalého vodojemu – přestavba na kancelářské prostory
LEVICKÁ TEPLÁRENSKÁ spol. s r.o. Lešenářské práce pro izolace potrubních rozvodů
MONTY Pro, spol. s r.o. Zateplování a opravy bytových domů a dalších objektů