Komplexní údržba

Realizujeme kvalitní, rychlou, komplexní a nepřetržitou údržbu:

 • Běžná denní inspekce
 • Strojní údržba a opravy rotačních a pístových strojů
 • Montáž, usazování a vyrovnávání rotačních a pístových strojů
 • Výroba strojních dílů
 • Technologické odstávky
 • Střední, generální opravy a likvidace havárií
 • Investiční, rekonstrukční a intenzifikační akce
 • Strojní údržba a opravy celých výrobních technologií

Veškeré opravy provádíme formou dodávky „na klíč“. Ke každé opravě je zpracován technologický a montážní postup opravy včetně stanovení příslušných kontrol a měření. Kontroly a měření jsou dokladovány měrnými záznamy, zkušebními protokoly, zprávami o opravě a protokoly zkušebny NDT. Spolupracujeme i s autorizovanou zkušebnou materiálu (stanovení mechanických vlastností materiálu, určení příčin mechanického poškození materiálu, apod.)

Údržba je realizována týmem zkušených pracovníků s dlouholetou praxí. Všichni zaměstnanci procházejí průběžně opakovaným vzděláváním a výcvikem, včetně výcviku od dodavatelů speciálních strojů a zařízení, jejichž údržbu a opravy provádějí.

Komplexní zajištění oprav

Veškeré montáže, opravy a údržba rotačních a pístových strojů jsou zajištěny dle požadavků zákazníka komplexně, včetně speciálních činností:

 • Dynamické vyvažování rotorů a hřídelí čerpadel, kompresorů a turbín
 • Bezdemontážní diagnostika strojů
 • Opravy elektromotorů čerpadel a kompresorů
 • Opravy manometrů, regulačních armatur a zařízení měření a regulace
 • Opravy uzavíracích armatur, pojistných ventilů
 • Zajištění "kyslíkové" čistoty strojů a příslušenství
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí pro usazování a obsluhu strojů a jejich příslušenství
 • Výroba a montáž příslušných potrubí a TNS (vzdušníky, tlumiče, odlučovače atd.)
 • Výroba náhradních dílů i zhotovení potřebné výkresové dokumentace
 •  Dodávky originálních náhradních dílů
 • Šéfmontáž výrobce příslušného strojního zařízení
 • Opravy a renovace poškozených náhradních dílů, nástřiky, vč. příslušných obráběcích prací
 • Lapování mechanických ucpávek