Renovace strojních dílů

Nabízíme moderní formu renovace součástí strojních zařízení prostřednictvím žárového nástřiku, navařování nebo lapování. Tyto progresivní nánosové technologie umožňují vrátit součásti původní geometrii a obnovit nebo výrazně zlepšit její funkční vlastnosti (lepší odolnost vůči korozi, abrazi, erozi, kavitaci, proti otěru, lepší kluzné vlastnosti, atd.)

Hlavní výhody renovace těmito technologiemi jsou:

 • Rychlost opravy ve srovnání s prvovýrobou dílu
 • Rychlost a operativnost při opravách prováděných v rámci neplánovaných akcí, poruch a havárií výrobního zařízení
 • Velmi příznivý poměr ceny renovace k ceně nového dílu (cena renovace je v průměru o více než 50% levnější než nový díl)
 • Minimální materiálové náklady
 • Snížení nákladů na údržbu technologického zařízení
 • Možnost dosažení výrazně vyšší životnosti renovovaného dílu ve srovnání s původní součástí
 • Možnost využití široké škály kombinací metod žárového nástřiku, navařování, tmelení pomocí dvousložkových opravárenských hmot
 • Možnost realizace žárových nástřiků mobilními prostředky přímo u zákazníka

Součástí komplexní opravy je finální strojní obrábění funkční plochy v našich strojních dílnách, resp. u některých forem renovace přímo u zákazníka, výstupní rozměrová kontrola a provedení potřebných nedestruktivních defektoskopických zkoušek.

Renovace žárovým nástřikem a navařováním

Rychlá a kvalitní oprava poškozeného povrchu strojních součástí pomocí některé z metod žárového nástřiku, návarem pracovní plochy nebo vhodnou kombinací těchto metod.

Používané metody:

 • Žárový nástřik elektrickým obloukem (OSU G30/2-LD/U2)
 • Žárový nástřik plamenem (kyslík + acetylén) (Castodyn DS 8000)
 • Práškové navařování ostrých hran plamenem (kyslík + acetylén) (Eutalloy Super Jet)
 • Navařování otvorů elektrickým obloukem v ochranné atmosféře (ID WELD 2500)
 • Renovace pomocí metalizační pistole (TOP JET 2)
 • Renovace pomocí metody HVOF - vysokorychlostní plamenový nástřik
 • Renovace pomocí navařování (svařovací robot CLOOS)

Tyto opravářské metody mají široké spektrum uplatnění v petrochemickém, papírenském, energetickém, strojírenském, zpracovatelském a těžebním průmyslu:

 • Opravy armatur (např. plochy klínu šoupátka, poškozených povrchů ovládacích vřeten pod ucpávkou, těsnících sedel, poškozených ploch kuželek)
 • Renovace hřídelí v místě uložení ložisek, resp. ucpávek
 • Renovace elementů pístových a šroubových kompresorů
 • Ucpávková pouzdra, plunžry, pístnice
 • Oprava plochy vnitřních otvorů navařováním
 • Oprava hran navařováním
 • Renovace pánví a kluzných ložisek
 • Ochrana proti korozi, erozi, kavitaci

Lapování funkčních ploch

Rovinné lapovací stroje se využívají pro finální dokončovací operaci obrábění strojních dílů s garancí rovinnosti a rovnoběžnosti ploch.

Používané metody:

 • Základní lapování (LAPMASTER LM 36 s litinovou deskou)
 • Dokončovací lapování (LM 36 XP s kompozitovou deskou)

Lapovací stroje jsou určeny především pro opracování (při výrobě nového dílu nebo při renovaci) pracovní plochy rotačních a stacionárních sedel mechanických ucpávek, ale naleznou široké upotřebení také při opracování čelních ploch:

 • Oběžných kol
 • Komor čerpadel
 • Ventilových desek pístových kompresorů
 • Přesných podložek
 • Segmentů třecích variátorů a třecích spojek
 • Membrán lamelových spojek
 • Pracovních dílů hydraulických prvků
 • Tenkých distančních kruhů
 • Řezných ploch přesných nožů
 • Pracovních ploch měřících přístrojů
 • apod.

Vybrané reference

ČEZ, a.s. Renovace hřídele převodovky
Renovace vložek pro ložiska a předlohové hřídele převodovky ventilátorového mlýna
Renovace převodovky ventilátorového mlýna
ČEZ, a.s. , elektrárna Počerady Nástřik HVOF hliníkových lopatek ventilátoru
ČEZ, a.s., elektrárna Prunéřov Výparník - nástřik proti abrazi kotle K2 – K6
Kompletní renovace mlecích kol
ČEZ, a.s., elektrárna Tisová Nástřik fluidní stěny proti abrazi
Nástřik hadů chladiče popela
ISPAT Nová Huť, a.s. Renovace hřídele licího bloku
UNIPETROL RPA, s.r.o. Renovace hřídele tlukadlového mlýna
UNITED ENERGY, a.s. Renovace fluidních trysek