Produkty a služby Technické služby Konstrukce, projekce

Konstrukce a projekce

Pomůžeme Vám navrhnout nová zařízení, případně připravíme potřebnou dokumentaci pro jejich údržbu.

Návrhy realizujeme podle zadaných norem (ČSN, ČSN EN, ASME, DIN apod.), popřípadě dle Vašich vnitřních technických norem a předpisů.

Výrobní výkresy a pevnostní výpočty strojních zařízení

Vytvoříme výkresy a provedeme pevnostní výpočty chemických a energetických strojů a zařízení - nových, rekonstruovaných či opravovaných:

 • Tlakových i beztlakových nádob, reaktorů, kolonových aparátů, nádrží, zásobníků a sil
 • Výměníků tepla, trubkových pecí a parních kotlů
 • Tlumičů, odlučovačů, odvodňovačů, kondenzačních nádrží
 • Dalších chemických a energetických zařízení

Výrobní výkresy a pevnostní výpočty součástí rotačních a pístových strojů

Provedeme výpočty a připravíme výkresy součástí rotačních a pístových strojů:

 • Výrobní dokumentace ozubených, řetězových a řemenových převodů
 • Náhradní díly kompresorů, čerpadel, ventilátorů, extrudérů, míchadel, odstředivek atd.
 • Nové návrhy a úpravy uložení rotačních součástí
 • Výrobní dokumentace pro renovaci strojních dílů

Návrhy, výrobní výkresy a pevnostní výpočty ocelových konstrukcí

Navrhneme optimální realizaci ocelových konstrukcí:

 • Průmyslových staveb, plošin, lávek, schodišť a žebříků
 • Potrubních a kabelových mostů
 • Jeřábových drážek, zdvihadel a dopravníků
 • Dalších druhů ocelových konstrukcí

Projekty potrubních rozvodů a dílů

Zajišťujeme veškeré projekční činnosti v oblasti nových i stávajících potrubních rozvodů:

 • Projekty, výrobní výkresy a výpočty potrubních rozvodů a dílů
 • Izometrická schémata stávajících potrubních rozvodů

Odborné posudky, poradenská činnost

Provedeme výpočty a odborné posudky chemických a energetických strojů:

 • Hydraulické a tepelné výpočty (bez fázových změn)
 • Kapacitní výpočty pojistných ventilů a membrán
 • Výpočty životnosti zařízení, výpočty na únavu materiálu
 • Poradenská a konzultační činnost

Digitalizace a tisk výkresové dokumentace

Pomůžeme Vám vytisknout, zkopírovat, případně převést do elektronické podoby Vaší stávající výkresovou dokumentaci:

 • Digitalizace (skenování) dokumentace
 • Vykreslování (plotrování) dokumentace z dodaného datového nosiče
 • Kopírování dokumentace
 • Zvětšování a zmenšování dokumentace dle zadaného měřítka

Pro kreslení využíváme software AUTO CAD, GO STEEL, ADVANCE STEEL DETAILING, BENTLEY PIPING SELECT, SOLID WORKS, ProgeCAD, pro výpočty MATH CAD, IDA NEXIS, PVESS, POTRUBĺ.

Disponujeme kopírovací, skenovací a plotrovací technikou pro formáty A4 až A0 (Océ TDS 450).