Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce realizujeme zejména v rámci kompletní dodávky aparatur a konstrukcí pro potrubní systémy. Jsem schopni je nicméně realizovat i jako samostatnou subdodávku v rámci výstavby nových výrobních technologií, resp. oprav a údržby.

Realizované činnosti:

  • Konstrukční zpracování, výpočty
  • Zpracování výrobní dokumentace
  • Zpracování svářecí dokumentace, svářecí dozor
  • Výroba, montáž ocelové konstrukce
  • Povrchová úprava konstrukce – tryskání, základní nátěr, moření, pasivace

Dozor při svařování a vypracovávání svařovacích postupů v rámci welding managementu a managementu jakosti výrobních procesů zajišťují certifikovaní evropští svářečtí inženýři EWE.

Ocelové konstrukce jsou v souladu s certifikací dle ČSN 73 2601-Z2 (velký svářečský průkaz).