Produkty a služby Výroba a montáže Opravy a revize armatur

Opravy a revize průmyslových armatur

Provádíme kompletní údržbu, revizi a opravy všech používaných druhů průmyslových armatur (média, tlaky, teploty):

 • Revize a opravy průmyslových armatur
 • Revize a opravy redukčních armatur včetně pojistných ventilů
 • Výroba bezazbestových plochých těsnění
 • Autorizovaná oprava kondenzačních hrnců GESTRA, AWH, SPIRAX, SARCO, včetně diagnostiky

Disponujeme vlastní zkušebnou armatur (do 32 MPa médium plyn, do 60 MPa médium voda).

Revize a opravy průmyslových armatur

Zajišťujeme revize a opravy průmyslových armatur pro plynná a kapalná media všech DN a PN, včetně uzavíracích armatur všech druhů (ventily, kohouty, šoupata, kulové kohouty a speciální armatury) a regulačních ventilů:

 • Pojistné ventily do 32,5 MPa
 • Redukční armatury do 32,5 Mpa
 • Speciální uzavírací armatury
 • Odkalovací ventily
 • Ukazatele hladin (stavoznaky)
 • Ventily na vzorkovače
 • Zpětné klapky

Potřebné nové náhradní díly vyrobíme dle Vašich podkladů, případně jsme schopni výrobní dokumentaci zajistit vlastní technickou přípravou výroby. V případě vyřazení armatury (neopravitelná), jsme schopni zajistit výrobu nové náhradní armatury.

Výroba těsnění

Tvarová plochá těsnění do průměru 1 500 mm vyrábíme jednak pro účely oprav armatur, jednak samostatně dle objednávky zákazníka. Mezi nejpoužívanější druhy těsnění patří:

 • Vláknitopryžový (HD-U, TEMACARB)
 • Expandovaný grafit (SIGRAFLEX ECONOMY, SIGRAFLEX STANDARD, SIGRAFLEX UNIVERSAL, SIGRAFLEX HOCHDRUCK)
 • Expandovaný PTFE (desky GR, pásky DF a DE)

Oprava odvaděčů

Provádíme autorizované opravy odvaděčů kondenzátu od firem GESTRA, AWH a SPIRAX SARCO. Opravy se provádějí výměnou regulačních členů, těsnění a egalizací těsnících ploch a následným tlakovým odzkoušením. Zajišťujeme diagnostiku odvaděčů kondenzátu speciálním měřícím přístrojem.

Zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů

Realizujeme periodické prohlídky a zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů (mimo acetylenu) a laboratorních vzorkovacích lahví.

Spolupráce s dalšími výrobci armatur a těsnění

Zaměstnanci opravny armatur jsou proškoleni od dalších významných výrobců armatur a výrobců těsnění. Jedná se zejména o Severočeskou armaturku Ústí nad Labem, KLINGER MAXIFLEX - výběr, instalace a provoz spirálově vinutých těsnění, provádění oprav a zkoušení armatur vyráběných k.p. SIGMA, FORNAXA - používání těsnění SIGRAFLEX, GESTRA - odvaděče kondensátu apod.