Produkty a služby Výroba a montáže Průmyslové armatury

Průmyslové armatury (potrubí)

Specializujeme se na nízkotlaké, středotlaké i vysokotlaké potrubní rozvody v chemickém průmyslu a energetice. Dodáváme na klíč následující typy potrubí:

 • Nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké potrubní rozvody svařované z uhlíkové, legované a austenitické oceli
 • Vysokotlaké potrubní rozvody s montážními spoji s kovovým těsněním

Výroba potrubí

Potrubí vyrobíme podle Vašeho projektu nebo na základě technického řešení vytvořeného našimi projektanty.

Realizované činnosti:

 • Detail engineering (svařovací postupy, prefabrikační postupy, montážní koncepty, zdvihací studie)
 • Výroba prefabrikovaných dílů, předmontáž
 • Výroba pomocných ocelových konstrukcí
 • Povrchová úprava – nátěry, moření a pasivace
 • Zajištění transportu předmontovaných dílů na místo montáže
 • Montáž podpěr, závěsů, tlumičů
 • Kompletace a montáž prefabrikovaných dílů
 • Čištění vnitřního povrchu, konzervace
 • Tepelné izolace
 • Uzemnění potrubí
 • Provedení ultrazvukových zkoušek svarů potrubí
 • Provedení nedestruktivních a jiných zkoušek
 • As-build dokumentace, svářecí dokumentace

Vybrané reference

Uhelná elektrárna Karlsruhe Předmontáž a montáž potrubí kouřovodu ke kotli pro uhelnou elektrárnu RDK 8 Karlsruhe 910MW
UNIPETROL RPA s.r.o. Intezifikace polypropylénové jednotky (kapacita 275 tun / rok)
ČEZ, a. s. Komplexní obnova ETU II. OB5, OB6 – montáž tlakového potrubí
United Energy a.s. Provedení přeložky horkovodu na stavbě I/13 Třebušice MÚK
UNIPETROL RPA s.r.o. Extraktivní destilace benzenu
SPOLCHEMIE a.s. Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice II
UNIPETROL RPA, s.r.o. Příprava pro spalování biopaliva
SY parovod - II. fáze
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. Systém Fléry LPG
Česká Rafinérská Litvínov Úprava teploty horního cirkulačního refluxu v koloně 2301-C01
Předehřev spalovacího vzduchu pro pece BO1 A BO2
LR 05026 2306 SRSAPEX pro pece 2302 HRBI
Změna DN potrubí bohatého plynu z komory 5/6 na jednotku 5510
Zvýšení pracovního tlaku extraktoru 2302 C
UNITED ENERGY, a. s. Rekonstrukce potrubí ostré páry - obnova TG 10
Chemopetrol a.s. Výroba a montáž potrubí, příprava mechanického zařízení
ŠKODA ENERGO s.r.o. Olejový potrubní systém - Hermosillo 93 MW Mexico
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. Litvínov LS 00073 - 3601, 3612 Zvýšení provozní bezpečnosti
LS 03002 Zvýšení provozní spolehlivosti SRU
SPOLCHEMIE a.s. Výrobna nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic
BOREALIS Schwechat Prefabrikace potrubí vody, páry a oleje (BOREALIS) Rakousko
DALKIA Třebovice Potrubí páry a oleje pro TG
CHEMOPETROL a.s. Výroba polypropylenové jednotky– 250 MTA 2001-2002
Výroba extruzní linky jednotky HDPE
Intenzifikace etylénové jednotky – 250 MTA