Produkty a služby Výroba a montáže Tlaková a plynová zařízení

Tlaková a plynová zařízení (aparáty)

Vyrábíme aparáty z uhlíkových i ušlechtilých ocelí až do hmotnosti 250t dle vlastního návrhu, resp. dle výrobních podkladů zákazníka, popř. v součinnosti se zákazníkem s použitím jeho polotovarů, dílů a výrobků.

Výroba je zaměřena na nízkotlaké, středotlaké (všechna média) i vysokotlaké technologie (tlaky do 35MPa a teploty do 530°C) s médii jako je vodík, uhlovodíky, čpavek apod. Jedná se především o výrobu vyhrazených tlakových a plynových strojních částí technologických zařízení, jako jsou:

 • Reaktory, včetně výroby vestaveb
 • Kolony s různými typy pater
 • Předehřívače reakčních směsí - plynové pece, elektrické ohřevy apod.
 • Části parních a kapalinových kotlů, šachtových a válcových pecí
 • Chladiče - vodní trubkové, vzduchové chlazení
 • Utilizační výměníky, kotle na využití odpadního reakčního tepla k výrobě páry, ekonomizéry
 • Skladovací zásobníky (speciální zásobníky, sila, tanky apod.)
 • Výměníky tepla (předehřívače, ekonomizéry, chladiče apod.)
 • Tlakové nádoby a ostatní aparáty stabilní všeho druhu
 • Ocelové konstrukce, včetně konstrukcí dle ČSN 732601-Z2
 • Ostatní specializovaná zařízení, např. polní hořáky

Výroba aparátů

Zajišťujeme výrobu tlakových a plynových zařízení v celém komplexu činností počínaje předvýrobními činnostmi, přes zajištění materiálu, polotovarů a dílů, až po vlastní výrobu.

Realizované činnosti:

 • Konstrukční zpracování, výpočty
 • Zpracování výrobní dokumentace
 • Zpracování svářecí dokumentace, svářecí dozor
 • Výroba aparátu
 • Nedestruktivní zkoušky, hydraulické tlakové zkoušky
 • Povrchová úprava – tryskání, základní nátěr, moření, pasivace
 • Čištění vnitřního povrchu, konzervace

Společnost je certifikována dle norem ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, ISO 3834-2, ČSN 73 2601 a OHSAS 18001:2007.

Vybrané reference

COFELY REFRIGERATION GmbH Sériová výroba výměníků tepla
Česká Rafinérská, a.s. Výroba chladiče 2301 - W 15
ČEZ, a.s. Napájecí nádrž s odplyňovákem pro projekt ELE 660 MW
Kalník DN900 – Elektrárna Tušimice II
Expandéry provozního kondenzátu – Elektrárna Tušimice II
Rekonstrukce trubkových svazků pro turbogenerátor TG6
CHEMOPETROL a.s. Chladič 4320 - E07
Výměník tepla demi voda
Dvojitý výměník tepla E214
JSC OGK 5, Jekatěrinburg / Rusko Výroba aparátů pro projekt SUGRES 140MW
KRONOSPAN Výměník č. 5
NORTH REFINERIES COMPANY, BAIJI, IRÁK Výroba kompletního setu pro pec 401B
PARAMO PARDUBICE Trubkový svazek 41-E-01
Plošné výměníkové stěny A+B+C pomocného kotle 101- BU
SPOLCHEMIE a.s. Montáž reaktorů pro jednotku sekundární molekulární epoxidace
Vattenfall A/S (Dánsko) Aparáty pro projekt Fynnsvaerket (Dánsko)
Výroba dynamických separátorů
UNIPETROL RPA s.r.o. Chladiče E603 A/B
Výroba tepelného výměníku E206
Reaktor DC - 851
Nádrž peletizační vody
Zádržové silo
ZVVZ MILEVSKO a.s. Parní výměník pro odsíření jednotka T700