Certifikace a osvědčení

Certifikace
a osvědčení

Přehled certifikátů

Druh certifikátu č. certifikátu Certifikát
vystavil: vydaný: platný: PDF:
ČSN ISO 45001:2018
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
13.597.252 TÜV SÜD Czech s.r.o. 11.03.2021 10.03.2024 PDF – CZ
PDF – EN
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém managementu kvality
13.597.245 TÜV SÜD Czech s.r.o. 11.03.2021 10.03.2024 PDF – CZ
PDF – EN
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém enviromentálního managementu
13.597.247 TÜV SÜD Czech s.r.o. 11.03.2021 10.03.2024 PDF – CZ
PDF – EN
SCC P  2011 – Safety Certificate Contractors
(Certifikát bezpečnosti pro subdodavatele)
1210662817TMS TÜV SÜD Management Service GmbH 05.10.2021 04.10.2024 PDF – CZ
PDF – EN
ČSN EN  ISO 3834 -2 :2006
Certifikát pro systém kvality při svařování plastových konstrukcí a potrubních systémů
11.516.025 TÜV SÜD Czech s.ro. 08.03.2021 12.03.2023 PDF – CZ
PDF – EN
ČSN EN  ISO 3834 -2: 2006
Certifikát pro systém kvality při svařování
11.516.024 TÜV SÜD Czech s.ro. 08.03.2021 12.03.2023 PDF – CZ
PDF – EN
EN  1090-1:2009+A1:2011
Certifikát  shody řízení výroby, zhotovení ocelových a hliníkových konstrukcí
1017-CPD-06.146.749 TÜV SÜD Czech s.ro. 08.03.2021 PDF – CZ
PDF – EN

Přehled oprávnění

Druh oprávnění č. oprávnění Oprávnění
vystavil: vydaný: platný:
Oprávnění – k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení plynových
v rozsahu činnosti: PZ 2 -, M,R
OP / PZ 2, M, R – I- II/MO – 12206/13 OBÚ 21.05.2013
Oprávnění – k revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení tlakových
rozsah činnosti:  TZ – R,Z
OT/TZ R, Z – I a II / MO – 12429/13 OBÚ 21.05.2013
Oprávnění – k činnosti revize, revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů 0815/5/20/ZZ-R,Z,Z,Z/E-a,b,c,e,f TIČR 07.12.2020
Oprávnění – k činnosti výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení 1156/5/20/TZ-V,R,M-NA,NB,PK1 TIČR 07.12.2020
Oprávnění – k činnosti revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení 1157/5/20/*TZ-R-PK1, HK2, NA, NB TIČR 07.12.2020
Oprávnění – k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 4056/5/20/PZ-R-a,b,c,d,e,f,g TIČR 07.12.2020
Oprávnění – k činnosti montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení 4057/5/20/PZ-M-a,b,c,d,e,f,g TIČR 07.12.2020
Oprávnění – k činnosti montáže a opravy elektrických zařízení 17276/5/20/EZ-M,O-E1A,E1B TIČR 07.12.2020

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602