engineering

Engineering

Úsek Engineering disponuje moderním specializovaným programovým vybavením a kvalifikovanými pracovníky. Díky tomu jsme schopni nejen připravit konstrukční návrh nových zařízení nebo údržby stávajícího, ale také provést potřebné výpočty a ověření, že zařízení bude splňovat veškeré požadované parametry.

Dále nabízíme:

 • Zpracování prováděcích projektů potrubních systémů.
 • Návrhy úprav a oprav tlakových nádob
 • Zpracování výrobně montážní dokumentace potrubí.
 • Zpracování projektů pro tlakové zkoušky a olejové proplachy.
 • Pevnostní a dilatační výpočty potrubních rozvodů.
 • Návrhy oprav parovodů a jejich částí.
 • Návrhy redukčních stanic se zástřikem.
 • Výpočty potrubních dílů.
 • Zdokumentování reálného stavu potrubí ve výrobních jednotkách.
 • Návrhy tlumičů hluku.

Dále zpracováváme projekty potrubí, provádíme pevnostní a dilatační výpočty, vytváříme montážní dokumentaci potrubí a jeho uložení. Připravujeme také dokumentaci již provedeného potrubí za účelem zachycení skutečného stavu.

Vytváříme realizační projekt v komplexním rozsahu:

 • Izometrie obsahující rozpisy materiálu.
 • Výrobní a montážní dokumentace včetně návrhu uložení.
 • Pevnostní a dilatační výpočty potrubí.
 • Ověření notifikovanou osobou.
 • Stavební část, návrhy a statické výpočty mostů, stojin.
 • Návrhy a dodávka tlumičů hluku pro najíždění.

Zajišťujeme jednotlivé specializované činnosti, a také realizace projektů na klíč:

 • Výroba, dodávka a montáž vysokotlakých parovodů.
 • Montáže armatur, čerpadel a tlakových nádob.
 • Výroba, dodávka a montáž částí energetického potrubí, ohybů, T-kusů, dynamických odlučovačů, měřících dýz, měřících clon, redukčních a chladících stanic.

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602