Konstrukce a projekce

Konstrukce
a projekce

Navrhujeme nová zařízení, případně vyhotovíme potřebnou dokumentaci pro jejich údržbu. Návrhy realizujeme podle zadaných norem (ČSN, ČSN EN, ASME, DIN apod.), popřípadě dle Vašich vnitřních technických norem a předpisů.

Chemické a energetické stroje

Vytváříme výkresy a provádíme pevnostní výpočty chemických a energetických strojů a zařízení (nových, rekonstruovaných či opravovaných) a to:

 • Tlakových i beztlakových nádob, reaktorů, kolon, nádrží, zásobníků a sil.
 • Výměníků tepla, trubkových pecí a parních kotlů.
 • Tlumičů, odlučovačů, odvodňovačů, kondenzačních nádrží.
 • Dalších chemických a energetických zařízení.

Provádíme výpočty a odborné posudky chemických a energetických strojů:

 • Hydraulické a tepelné výpočty (bez fázových změn).
 • Kapacitní výpočty pojistných ventilů a membrán.
 • Výpočty životnosti zařízení, výpočty na únavu materiálu.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Rotační a pístové stroje

Provádíme výpočty a připravíme výkresy součástí rotačních a pístových strojů:

 • Výrobní dokumentace ozubených, řetězových a řemenových převodů.
 • Náhradní díly kompresorů, čerpadel, ventilátorů, extrudérů, míchadel, odstředivek atd.
 • Nové návrhy a úpravy uložení rotačních součástí.
 • Výrobní dokumentace pro renovace strojních dílů.

Ocelové konstrukce

Navrhujeme optimální řešení ocelových konstrukcí:

 • Průmyslových staveb, plošin, lávek, schodišť a žebříků.
 • Potrubních a kabelových mostů.
 • Jeřábových drážek, zdvihadel a dopravníků.
 • Dalších druhů ocelových konstrukcí.

Potrubní rozvody

Zajišťujeme veškeré projekční činnosti v oblasti nových i stávajících potrubních rozvodů:

 • Projekty, výrobní výkresy a výpočty potrubních rozvodů a potrubních dílů.
 • Izometrická schémata stávajících a nových potrubních systémů.

Ocelové konstrukce

Navrhujeme optimální řešení ocelových konstrukcí:

 • Průmyslových staveb, plošin, lávek, schodišť a žebříků.
 • Potrubních a kabelových mostů.
 • Jeřábových drážek, zdvihadel a dopravníků.
 • Dalších druhů ocelových konstrukcí.

Digitalizace a tisk výkresové dokumentace

V rámci dokumentace nabízíme:

 • Digitalizace (skenování) dokumentace.
 • Vykreslování (plotrování) dokumentace z dodaného datového nosiče.
 • Tisk a kopírování dokumentace.
 • Zvětšování a zmenšování dokumentace dle zadaného měřítka.
 • Převod Vaší stávající výkresové dokumentace do elektronické podoby.

Pro konstrukci využíváme software AUTO CAD, GO STEEL, ADVANCE STEEL DETAILING, BENTLEY PIPING SELECT, SOLID WORKS, ProgeCAD, pro výpočty MATH CAD, IDA NEXIS, PVESS, POTRUBĺ.

Disponujeme kopírovací, skenovací a plotrovací technikou pro formáty A4 až A0 (Océ TDS 450).

186 00 Praha 8
Karlín, Prvního pluku 224/20

Telefon recepce:
+420 476 456 602