Nedestruktivní testování materiálu

Nedestruktivní testování
materiálu

Nedestruktivní zkoušky jsou prováděny v rámci vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol v prostorách Zkušebny NDT, ve výrobních halách, na montážních nebo provozních pracovištích.

Prezentace NDT (ke stažení)

Nedestruktivní zkoušení je prováděno odborně způsobilými techniky, kteří jsou certifikováni v souladu s ČSN EN ISO 9712 a jsou držiteli platných certifikátů od akreditovaných certifikačních orgánů jako jsou APC – Certifikační sdružení pro personál, DOM-ZO13 s.r.o. nebo TÜV NORD Czech s.r.o., na úrovni stupně 2 a 3.

Nabízíme služby v oblasti nedestruktivního testování materiálu v těchto zkušebních metodách:

 • Radiografická metoda                RT
 • Digitální radiografie                    DR
 • Magnetická metoda prášková   MT
 • Penetrační (kapilární) metoda   PT
 • Ultrazvuková metoda                 UT
 • Vizuální metoda přímá               VT
 • Vizuální kontrola nepřímá – videoskop

Používáme kvalitní měřicí přístroje a zařízení od renomovaných výrobců:

 • gamagrafické kryty Ir192, Se75 firmy MDS Nordion,
 • RTG aparaturu 42MF firmy GE, CP200D firmy ICM,
 • digitální radiografický systém CRx Vision firmy GE,
 • ultrazvukový přístroj OmniScan SX firmy Olympus,
 • ultrazvukový tloušťkoměr 38DL Plus firmy Olympus,
 • videoskop XL Go se sondou o průměru 6,1 mm a délky 3 m od firmy GE
 • a další speciální zařízení.

Výstupní protokoly či zprávy o zkouškách vystavíme v českém, anglickém či německém jazyce.

Kontakt

Zkušebna NDT
Václava Řezáče 313, 434 01 Most

Marcel Vorlíček
Vedoucí oddělení Zkušebna NDT

mob.: +420 602 831 485
tel.: +420 476 456 790
email: marcel.vorlicek@bisczech.cz

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602